Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις

 
449. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ - ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ - ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ - ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ - ΣΚΑΡΙΝΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
448. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 449, 450 ,451)   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
450. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ - ΤΟΧΝΗ - ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ - ΜΑΡΩΝΙ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ - ΚΟΦΙΝΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
451. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΔΟΥ - ΜΕΛΙΝΗ - ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ - ΟΡΑ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΒΛΑ - ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
452. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΑΝΑΦΩΤΙΑ - ΑΠΛΑΝΤΑ - ΚΙΒΙΣΙΛΙ - ΑΛΕΘΡΙΚΟ - ΚΛΑΥΔΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
454. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΑΘΙΕΝΟΥ - ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ - ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
455. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΟΡΝΟΣ - ΠΥΡΓΑ - ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ - ΨΕΥΔΑΣ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
456. ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΜΑΡΙ - ΖΥΓΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΣΧΙΝΟΣ - ΜΑΖΩΤΟΣ - ΚΙΤΙ - ΜΕΝΕΟΥ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ